Vancouver & Lower Mainland Multicultural Family Support Services Society

Swiadczymy uslugi imigrantkom, uchodżcom,mniejszościom, kobietom bez statusu i ich dzieciom doświadczającym przemocy w Metro Vancouver od 1991 roku

Naszym celem jest położenie kresu przemocy w rodzinach poprzez zapobieganie, kształcenie i interwencję.

 • Niedochodowa, zarejestrowana organizacja charytatywna ;
 • Założona we wrześniu 1991
 • Bezpłatne, poufne, świadome kulturowo, skupione na kobietach uslugi, dostarczane przez dwujęzycznych/dwukulturowych pracowników
 • Dwujęzyczni, dwukulturowi pracownicy 
 • Publikacje edukacyjne
 • Publikacje przeciwko przemocy oparte na perspektywie miedzykulturowej
translate

Translate this site to your language

pl Polish
en English

Nasze Usługi

Wielokulturowy Zasieg Pomocy/Powstrzymanie Przemocy Violence

 • Indiwidualne porady,informacje, pośrenictwo i wsparcie. Osobiście lub telefonicznie.
 • Praca grupowa lub indiwidualna z kobietami,ktore doświadczają przemocy rodzinnej, nękania, i wykorzystywania seksualnego.
 • Interwencja kryzysowa i skierowania do odpowiednich placówek.

Program Dla Dzieci

 • Indiwidualne porady i grupy terapeutyczne dla dzieci które byly świadkami lub ofiarami przemocy
 • Wsparcie dla ich matek
 • Wsparcie dla rodzin dwukulturowych
 • Prewencyjne prelekcje i warsztaty dotyczące przemocy domowej organizowane w szkolach i placówkach spolecznych.

Specjalistyczne usługi Dla Ofiar

 • Informacja i pomoc w dostępie do systemu sprawiedliwości ;
 • Przygotowanie do wystąpienia w sądzie i towarzyszenie podczas sprawy ;
 • Współpraca z prawnikami i prokuratorami ;
 • Wsparcie emocjonalne w trakcie procesu sądowego.

Program dla Wolontariuszy

 • Podstawowe szkolenie w zasadach pracy biurowej i umiejętnościach pomocniczyc
 • Darmowe wykłady o samodoskonaleniu i wiecej;
 • Szkolenie Liderow (raz w roku)
 • Praktyki Studenckie
 • Akceptujemy studentów ze szkół policealnych, a także uczniów szkół średnich szukających doświadczenia zawodoweg. Dostarczamy:
  • Nadzór
  • Współpracę z instytucjami edukacyjnymi

Wykształcenie i Porady

 • Wykształcenie i Porady
 • Uwrażliwienie kulturowe i prezentacje dla środowiska profesjonalnego i lokalnej społeczności.

Przyjmujemy skierowania od:

 • Osób prywatnych i członków społeczności lokalnych
 • Domów przejściowych/Schronisk (Bezpiecznych Domów)
 • Ministerstwa do Spraw Dzieci i Rodziny
 • Lokalnych agencji społecznych i imigracyjnych
 • Szkół
 • Szpitali i lekarzy
 • Programów pomocy ofiarom
 • Innych agencji, rządowych ministerstw i instytucji
 • Policji, RCMP, i systemu prawnego/sądowego

Informacja kontaktowa

Suite 306 – 4980 Kingsway
Burnaby, BC V5H 4K7
(5000 Kingsway Plaza Phase III)

chat-circle

Phone

Mon-Fri from 9am to 5pm

pin-circle

In person

Mon-Fri from 9am to 5pm

mail-circle

Email

Our team is here to help

Woman on laptop

Not ready to call?

Your comfort and well-being are important to us. If you’re not ready to call, share your needs by filling out the form.

Let us know about the type of support you are looking for, and our caring staff will contact you during our office hours to assist.

Remember, we are here to support you, and there’s no rush. Your safety is our top priority.

How can we help you?

How can we help you? (Expanded)
 

More information about you


Let's work together to end family violence

donate
Donate
volunteer
Volunteer
fundraise
Fundraise
partnerships
Partnerships
Scroll to Top